Maria Kiikka

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua,  joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa äkilliseen pulmaan, joka ei ole vielä mennyt liian hankalaksi tai päässyt kroonistumaan. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia: 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua elämän solmukohtiin. Lyhytterapiassa pääsee keskustelemaan ajankohtaisista haasteista ilman lääkärin lähetettä tai diagnoosia.

Ratkaisukeskeisyydessä keskitytään pääasiassa nykyhetkeen ja tulevaisuuteen, ei ole niinkään tärkeää, miten haasteet ovat syntyneet, vaan ajatus on tulevaisuuden tavoitteissa. Painopisteenä on halutun muutoksen käynnistäminen ja suunta kohti toivottua tulosta ja tavoitetta.

Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista voimavarakeskeisyys, missä keskitytään yksilön vahvuuksiin. Voimavarakeskeisyys syntyy siitä, että tunnistetaan toimivia asioita ja pyritään lisäämään niitä elämään.

Lyhytterapiassa voidaan pohtia ja käsitellä monenlaisia elämän solmuja ja kriisejä. Olivat ne asiat sitten pieniä tai isoja, autan sinua pohtimaan ja käsittelemään asioita uusien näkökulmien ja mahdollisuuksien avaajana lämpimässä ja välittävässä hengessä. Autan sinua arvioimaan elämäsi suuntaa ja kirkastamaan tavoitteitasi valitsemallesi tielle. Jo yksikin kerta voi tuoda asiakkaalle apua!

 

Työkyky 

Työkykykoordinaattorin näkövinkkelistä tuen ja opastan  työkyvyn ylläpitämisessä, ennaltaehkäisyssä, sekä työllistymiseen ja työssä jatkamiseen liittyvissä asioissa.

Työnantajat voivat saada minulta apua ja tukea  työntekijöilleen kevytterapiapalvelusta tai konsultaatiota työkykyjohtamiseen.

Vanhempaintuki 

Kasvatusalan ammattilaisena tarjoan keskusteluapua vanhemmille tai uusperheille, jotka kokevat neuvottomuutta tai huolta jossain arjen tilanteessa.  Usein yksikin keskustelukerta tai näkökulman vaihtaminen tuovat uusia näkökulmia lisää itseluottamusta vaikeaksi kokeman tilanteen käsittelyyn. Apua on hyvä hakea ajoissa, ennekö tilanne pääsee eskaloitumaan.  Muita, että jokainen päivä on uusi mahdollisuus.

 

Psykoterpia

Olen tällä hetkellä Gestalt-psykoterapeuttikoulutuksessa, joka tunnetaan toiselta nimeltään hahmoterapia. Tämä on integratiivinen psykoterapian suuntaus, joka painottaa kehon ja mielen kokonaisvaltaista yhteyttä.  

Suuntauksen ytimessä on yksilön kokemus tässä ja nyt –nykyhetkessä, mihin vaikuttaa menneisyys ja kiintymyssuhteet. Ihminen elää osana ihmissuhteiden verkostoa ja ympäristöä, missä ”kaikki vaikuttaa kaikkeen.”